Equinection drejer sig om at skabe en

naturlig forbindelse mellem hest og menneske

En forbindelse som tager hensyn til de 

følelser og tanker som eksisterer i både hest og menneske

Hestens mentale og følelsesmæssige tilstand er afgørende for indlæring og har stor betydning for udvikling af stress, som forårsager både sygdom og adfærdsproblemer. Heste er, ligesom os, meget forskellige og det påvirker i høj grad, hvorvidt vi kan opnå de ting vi gerne vil. Den energi vi udsender, og de værktøjer vi bruger er afgørende for, hvor effektivt vi kommunikerer med vores hest.

Vender man som menneske blikket indad og arbejder med sine tanker, følelser og sanser, får man en dybere forståelse for sig selv. Man får et indblik i hvad der driver én, og hvordan det kan bruges til at forstå sin hest.

Når man arbejder med den mentale og følelsesmæssige side af hesten i en stressfri tilstand, er den opmærksom og mentalt på en platform, hvor den er i stand til at lære. Man har dermed bedre mulighed for at udvikle sin hest og på denne måde nå de mål man har sat. 

De fleste fokuserer primært på den fysiske side af hesten, men for at optimere denne del må man også forstå vigtigheden af den mentale og følelsesmæssige side. Det vil sige sammenhængen mellem det mentale, det følelsesmæssige, indlæring, stress, sygdom, adfærdsproblemer, udvikling og fysisk præstation.

Dette er for dig som har lyst til at arbejde med dig selv og din hest på en anderledes måde, hvor hest og menneske hver for sig og sammen udvikler sig og skaber et bånd baseret på samarbejde, tillid og respekt.